EDK – 7 KWIETNIA 2017

Razem z założycielem Stowarzyszenia WIOSNA – księdzem Jackiem WIOSNĄ Stryczkiem oraz z Męską Stroną Rzeczywistości zapraszamy na Ekstremalną Drogę Krzyżową.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – ruszamy w nocy na ponad 40 kilometrową wędrówkę. Sami, w milczeniu. Zdani wyłącznie na siebie i własne siły. Dostajemy do ręki mapę i rozważania – 14 stacji męki Jezusa. Doświadczamy bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdzamy i przekraczamy siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy może zostać odmieniony. W ubiegłym roku w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wzięło udział prawie 26 tysięcy osób. Chcemy, aby w tym roku było nas jeszcze więcej.

Zapisy na EDK ruszyły w Środę Popielcową. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.edk.org.pl

Naszą wyprawę rozpoczniemy 7 kwietnia, Mszą Świętą o godz. 18:00 w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu, a po Mszy wyruszymy w kierunku Bąblina, Tulec lub Zwoli k. Zaniemyśla. Jest także możliwość wyjścia w kierunku Pobiedzisk po Mszy Świętej o godz. 21:00 w Kościele oo. Dominikanów oraz na Lednicę po Mszy Świętej o godz. 19:00 w Kościele pw.  św. NSJ i św. Floriana.

Jeśli chcesz spotkać Boga… Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie, na przemyślenia… Jeśli masz do podjęcia ważne decyzje, albo po prostu chcesz sprawdzić, czy sprostasz wyzwaniu…  – chodź z nami.Plakat_EDK_2017_Druk-page-001

Uroczystość ogłoszenia tytułu Bazyliki Mniejszej- 19 marca

_MG_7148

Homilia Abp Stanisław Gądecki. Józefie, synu Dawida. Ogłoszenie nadania sanktuarium św. Józefa tytułu „Bazyliki Mniejszej” (Poznań – 19.3.2017).

Boża Opatrzność pozwala nam dzisiaj uczestniczyć w radosnej uroczystości. Tutejsze sanktuarium, będące najstarszą świątynią dedykowana w Polsce św. Józefowi – decyzją Ojca Świętego – otrzymuje tytuł Bazyliki Mniejszej. Do pięciu istniejących już tego rodzaju bazylik w Archidiecezji Poznańskiej (do których należą: Katedra Poznańska – od 1962 roku i Sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze k/Gostynia – od 1970 roku; Fara Poznańska – od 2010; Kolegiata Leszczyńska – 2013; Kolegiata Szamotulska – 2014) dochodzi oto szóste miejsce szczególnej łaski, Bazylika Mniejsza św. Józefa w Poznaniu.   W takiej chwili dzisiejsze czytania liturgiczne z uroczystości św. Józefa każą nam podjąć dwa tematy, najpierw temat roli św. Józefa w narodzinach Jezusa a następnie – czci, jaką z racji tejże roli winien On doznawać w tutejszej bazylice. Czytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu 19 marca

 • Przeżywamy dziś uroczysty dzień wyniesienia naszego sanktuarium do tytułu Bazyliki Mniejszej podczas Mszy św. o godz. 13.00 pod przewodnictwem ks abpa Stanisława Gądeckiego.
 • Jutro, w poniedziałek, wyjątkowo w tym roku, obchodzimy Uroczystość św. Józefa. O godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem NO Prowincjała Jana Malickiego ocd jako dziękczynienie za otrzymanie tytuł Bazyliki Mniejszej dla naszego sanktuarium. W czasie tej Mszy św. będziemy się również szczególnie modlić za osoby noszące imię Józef. Po niej, w Samotni św. Rafała, koncert Jacka Kowalskiego: „Pieśni nabożne i inne”. Pozostałe Msze św. jutro o godz. 7.15, 11.30 i 15.30.
 • We wtorek, 21 marca, na Mszy św. o godz. 18.00 modlimy się o pokój serca i za nieuleczalnie chorych w ramach Wspólnoty Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II.
 • Również we wtorek o godz. 19.00 Piwnica duchowa z cyklu Galeria spotkań – zaprasza na spotkanie z Jarosławem Hulbójem – malarzem: „Puste i znaczące. Autoprezentacja twórczości”. Całość przygotował i prowadzi Jakub Żmidziński.
 • W najbliższą sobotę, 25 marca, o godz. 11.30 – zapraszamy na Mszę św. w intencji chrześcijan cierpiących prześladowanie za wiarę w Kamerunie.
 • W przyszłą niedzielę, 26 marca, o godz. 17.00 – Piwnica duchowa zaprasza na monodram: A SŁOWO STAŁO SIĘ PŁODEM. Spektakl pt: „A Słowo stało się Płodem” ukazuje wartość i wielkość ludzkiego życia od samego poczęcia. Poprzez historię Maryi z Guadelupy zwraca uwagę na Miłosierną Moc Boga, który stał się Płodem. Stał się On najmniejszym i najbardziej bezbronnym, przez co wywyższył Kobietę – Matkę i każde poczęte pod jej sercem Dziecko. Ukazuje też problem przyjęcia dziecka pierwszego i w innym przypadku już kolejnego przez Kobietę. Ona ma moc przyjąć życie, ale także je zgasić, jedną decyzją…Monodram w wykonaniu ArtEZ –  Elżbieta Ziemniczak.

Dziewięciośrodowa nowenna IX dzień

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

DZIEŃ IX

Jan Paweł II: Pokładając ufność w przemożnym wstawiennictwie św. Józefa, Kościół widzi w nim również wspaniały wzór nie tylko dla poszczególnych stanów życia, ale dla całej chrześcijańskiej wspólnoty, niezależnie od warunków życia i zadań, jakie

w niej pełni każdy z wiernych. […] Przypominając, że Bóg „powierzył młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, prosi Go, by pozwolił Kościołowi wiernie współpracować z dziełem zbawienia, by dał mu taką samą wierność i czystość serca, z jaką Józef służył Słowu Wcielonemu, by mógł, za przykładem i wstawiennictwem Świętego, postępować przed Bogiem drogami świętości i sprawiedliwości”. […] Niech św. Józef stanie się dla wszystkich szczególnym nauczycielem uczestnictwa w mesjańskiej misji Chrystusa, która jest w Kościele udziałem każdego i wszystkich: małżonków i rodziców, ludzi żyjących z pracy rąk czy też z jakiejkolwiek innej pracy, osób powołanych do życia kontemplacyjnego, jak i do apostolstwa (Redemptoris Custos 30-32).

Modlitwa do św. Józefa

Dobry święty Józefie, który z taką troską czuwałeś nad Świętą Rodziną, powierzamy Ci nasze rodziny naturalne i duchowe. Zachowaj nas w jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Oddal od nas ducha wrogości i kłamstwa, naucz nas pozostawać w świetle miłości. Wiesz dobrze, jak bardzo nasze poranione  serca są skłonne do osądów i krytyki, jak bardzo są one zagrożone przez zazdrość i chciwość. Gniew przyczaił się u progu naszych drzwi, a ciemne chmury rozgoryczenia i żądzy zemsty przysłoniły niebo naszej duszy. Naucz nas dzielić codzienny chleb przebaczenia, bez którego nie może istnieć żadne braterstwo. Czyń nas rzemieślnikami pokoju, sługami Bożego miłosierdzia. Pomóż nam stać się posłusznymi przykazaniu Pana: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze […], niczego się za to nie spodziewając, abyśmy mogli zostać synami Ojca waszego, który jest w niebie.

Święty Józefie, powierzamy Ci nasze serca i nasze dusze, nasze wspólnoty i nasze rodziny, aby zawsze rządził nimi pokój Chrystusowy, do którego zostaliśmy wezwani w jednym Ciele. Obudź w nas poczucie odpowiedzialności i uczyń nas wiernymi i oddanymi sługami tej jedności, o którą tak usilnie Jezus prosił swego Ojca: „Aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał”.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

*” Nowenna do św. Józefa z Janem Pawłem II” Wydawnictwo Flos Carmeli

 

Ogłoszenia Duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 5 marca

 • We wtorek na Mszy św. o godz. 18.00 modlimy się ze Wspólnotą św. Moniki za dzieci, czyli o umocnienie we wierze tych, które trwają przy Jezusie w Kościele i o powrót tych, które się oddaliły.
 • Natomiast o godz. 19.00 – Piwnica duchowa z cyklu Dialogi poetyckie zaprasza na Wieczór z twórczością Żołnierzy Wyklętych. Wybór tekstów i opracowanie: Bogna Wiczyńska.
 • Przyjdźcie do św. Józefa to temat rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez o. Włodzimierza Tochmańskiego ocd. Rekolekcje zaczynają się w środę, w ostatni dzień Wielkiej Nowenny, 15 marca, o godz. 18.00, i potrwają do soboty, 18 marca. Nauki rekolekcyjne w czwartek, piątek i sobotę będą głoszone podczas Mszy św. o godz. 11.30 i 18.00.
 • W sobotę, 18 marca, po Mszy św. o godz. 18.00 – czuwanie z adoracją Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
 • przyszłą niedzielę, 19 marca, zapraszamy na uroczyste ogłoszenie nadania naszemu sanktuarium tytułu bazyliki mniejszej podczas Mszy św. o godz. 13.00 sprawowanej pod przedwodnictwem ks. abp Stanisława Gądeckiego.
 • Natomiast sama uroczystość św. Józefa w tym roku będzie obchodzona w poniedziałek, 20 marca.
 • Dzisiejsza taca przeznaczona jest na fundusz remontowo-budowlany naszego zespołu klasztornego.Przypominamy, że w czasie WIELKIEGO POSTU nabożeństwa poświęcone Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa odbywają się w następującym porządku: DROGA KRZYŻOWA w dni powszednie po Mszy św. o godz. 11.30, a w piątki również po Mszy św. o godz. 18.00, przygotowana przez poetów z naszych „Dialogów poetyckich”. GORZKIE ŻALE w każdą niedzielę o godz. 18.00.
 • Zapraszamy na program Sanktuaria polskie w Tv Trwam w poniedziałek o godz. 16.10  W programie relacja o naszego kościele  i klasztorze .

Akcja- OKNA

Tradycyjnie już od kilku lat przed Uroczystością św. Józefa przedstawiciele duszpasterstw z naszego Sanktuarium myją okna w części klasztoru. Oczywiście chodzi o miejsca poza klauzurą i te które wszyscy używamy. Punktualnie o godzinie 9.00 zaczęło się….  Dziękujemy wszystkim za czynny udział . IMG_0337IMG_0343IMG_0338

NOWA STRONA

Już w marcu startuję strona naszego klasztoru w nowej szacie graficznej . Jednocześnie informujemy o zmianie adresu na poznan.karmelicibosi.pl                                                                                      Obecny adres będzie aktywny do końca roku .

Dziewięciośrodowa nowenna VIII dzień

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

DZIEŃ VIII

Jan Paweł II: Klimat milczenia towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią Józefa. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef „uczynił”. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem „uczynkach” Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji: Józef obcował na co dzień z tajemnicą „od wieków ukrytą

w Bogu”, która „zamieszkała” pod dachem jego domu. […] Całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę – właściwą duszom prostym i jasnym – dla swych wielkich decyzji, jak wówczas, gdy bez wahania podporządkował

Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście małżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje”. To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijności (Redemptoris Custos 25-26).

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, z pewnością nie musiałeś często napominać czy poprawiać Jezusa. Będziesz miał jednak możliwość sprawowania tej posługi wobec tych, którzy uznają się za Twoje dzieci! Nie posiadamy niewinności Twojego boskiego Syna, ale z wysokości Nieba widzisz nas w Nim i do Niego prowadzisz poprzez Twoją cierpliwą, ojcowską pedagogię. Napominanie zawsze trochę napawa lękiem, ale jesteśmy pewni, że gdy pochodzi od Ciebie, nie wykracza nigdy poza to, co konieczne. Dlatego też ośmielamy się prosić, byś nas napominał i poprawiał za każdym razem, gdy zbaczamy z dobrej drogi.

Otwórz nasze oczy, byśmy mogli rozpoznać zbawcze napomnienia, które otrzymujemy z Twojej dobroci jako znak Twojego ojcostwa i zachętę do nawrócenia. Nie zniechęcaj się naszymi buntami i naszym zaślepieniem. Jesteśmy zranionymi przez grzech dziećmi „o twardym karku”. Pamiętaj raczej o Krwi wylanej dla nas przez Jezusa i o chwale, którą chce On z nami dzielić.

Święty Józefie, dziękujemy Ci za to, że nas prowadzisz łagodnie i stanowczo poprzez cienie i blaski naszych czasów do dnia, gdy w końcu odpoczniemy w Niebieskim Jeruzalem, gdzie nas oczekujesz z Maryją i wszystkimi świętymi w domu Ojca.

 

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

*” Nowenna do św. Józefa z Janem Pawłem II” Wydawnictwo Flos Carmeli

 

Ogłoszenia Duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu 5 marca

 • We wtorek, 7 marca, o godz. 18.00, Msza św. w intencji pokoju w Ziemi Świętej przez wstawiennictwo św. Edyty Stein, po niej zapraszamy, w ramach Dialogów poetyckich, na wykład: „Starotestamentowe  korzenie  Paschy” Daniela Justera z Jerozolimy, Żyda wierzącego w Jezusa. Z powodu problemów rodzinnych prelegent odwołał przyjazd do nas, ale przesłał nagranie wykładu na video. Po wykładzie prezentacja jego książki „Powrót do korzeni”. Spotkanie prowadzi Andrzej Sikorski.
 • najbliższą środę, 8 marca, o godz. 18.00, zapraszamy na ósmy dzień WIELKIEJ NOWENNY przed uroczystością św. Józefa. W homilii zostanie podjęty temat: Św. Józef, a chrześcijańskie wychowanie dzieci.
 • W przyszłą niedzielę, 12 marca, zapraszamy na Godziny skupienia od godz. 15.30. W programie konferencja z cyklu: „Ewangelia cierpienia w życiu i w pismach św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej”, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. w intencji naszych dobrodziejów.
 • Pragniemy również przypomnieć, że taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na fundusz remontowo-budowlany naszego zespołu klasztornego.
 • Również w przyszłą niedzielę Duszpasterstwo Akademickie Karmel serdecznie zaprasza na nabożeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus po Mszy Św. akademickiej o godzinie 19.00.
 • Przypominamy, że w czasie WIELKIEGO POSTU nabożeństwa poświęcone Męce naszego Pana Jezusa Chrystusa odbywają się w następującym porządku:
  DROGA KRZYŻOWA w dni powszednie po Mszy św. o godz. 11.30, a w piątki również po Mszy św. o godz. 18.00, przygotowana przez poetów z naszych „Dialogów poetyckich”. GORZKIE ŻALE w każdą niedzielę o godz. 18.00.