Ogłoszenia Duszpasterskie XXVII Niedziela Zwykła 4 października 2015

 • W śro, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Przypominamy że nabożeństwo różańcowe w miesiącu październiku odprawiane jest u nas każdego dnia po Mszy św. wieczornej,   a w niedzielę przed Mszą św. wieczorną. Ofiarujemy Różaniec w intencjach Rodziny i Synodu Biskupów poświęconego Rodzinie, który dziś się rozpoczyna w Rzymie.
 • W środy na Mszy św. wieczornej modlimy się w intencjach rodzin, tym razem wstawiennictwu św. Józefa będziemy polecać narzeczonych i przygotowujących się do małżeństwa.
 • Zapraszamy mężczyzn i młodzież męską do udziału w grupie Męskie Spotkania. W najbliższy piątek, 9 października, o godz. 19.00 Msza św. kościele, a po niej spotkanie w Sali św. Edyty i konferencja dotycząca roztropności –  pierwszej cnoty kardynalnej. Więcej informacji na facebooku i w gablocie
 • W sobotę, 10 października, o godz. 19.15 koncert pieśni terezjańskich, „Chcę widzieć Boga” w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej „Anonymous”. Tym koncertem rozpoczynamy obchody Zakończenia Jubileuszu 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa. Przewidziane są koncerty, triduum, sympozjum i uroczyste zakończenie 18 października Mszą św. o godz. 13.00 z udziałem abp Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Szczegóły na plakatach i na banerze.
 • W niedzielę, 11 października od godz 15.30 Godziny skupienia z konferencją w ramach cyklu: „Św. Teresa od Jezusa wprowadza w modlitwę „Ojcze nasz”. Po niej adoracja Najśw. Sakramentu oraz, o godz. 16.50, Eucharystia z Nieszporami.

      OGŁOSZENIE FLOS CARMELI

  Polecamy ,,Próbę Wiary św. Teresy z Lisieux’’ – Fredericka L. Millera.
  W ostatnich miesiącach życia, Teresa doświadczała przerażających pokus.  Zmagania te jak sama przyznawała, jednoczyły ją ze wszystkimi, którzy trwają w kryzysie wiary.

  Natomiast w kontekście trudności jakich doświadczają dzisiaj małżeństwa polecamy pozycję prof. Stanisława Grygiela – ,,Od początku – na zawsze’’, wprowadzającą czytelnika w takie widzenie małżeństwa do jakiego wzywa nas Chrystus. Książki te stanowią cenną pomoc dla osób przechodzących podobne kryzysy.

NOWENNA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS- Dzień XI

Wprowadzenie

Wszechmogący, wieczny Boże, który przez swojego Syna oświeciłeś światłem Ewangelii nasze dusze i sprowadziłeś na drogę żywota, daj nam, prosimy Cię pokornie przez zasługi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, abyśmy otrzymali potrzebne łaski do życia chrześcijańskiego. Święta Tereso! Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Twoje orędownictwo otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego pełni ufności uciekamy się do ciebie.

Modlitwa na dziewiąty dzień nowenny

Papież Jan Paweł II 2 czerwca 1980 r. powiedział u grobu świętej: „Dziękujemy Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za świętą Teresę z Lisieux. Dziękujemy za to głębokie piękno, proste i czyste, które objawiło się w niej Kościołowi i światu. To piękno zachwycało, choć wiemy, że było trudne i wzrastało w cierpieniu. Nie przestaje ono radować swoim czarem oczu naszej duszy”. Znana jest święta Teresa i podziwiana, chociaż swoje krótkie i bogate życie prowadziła w ukryciu. Niech przykład jej życia zachęca nas do doskonalenia siebie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, który Pan przygotował ci na wieki.

K: Boże, Ty mnie umiłowałeś i od dzieciństwa mnie prowadziłeś.

W: Aż dotąd nie mogę pojąć głębi Twojej miłości.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, i za jej wstawiennictwem osiągnęli wieczną chwałę. Amen.

Litania do św. Teresy

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,               zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,                         módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Ukochane Dziecię Ojca Niebieskiego,

Oblubienico Chrystusa,

Czysta Gołębico Ducha Świętego,

Wybranko Najświętszej Maryi Panny,

Wybrana córko Teresy Wielkiej,

Chlubo i ozdobo Karmelu,

Anielska siostro nasza,

Wspomożenie duchowieństwa,

Orędowniczko dzieci,

Patronko sierot,

Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej,

Patronko chcących oddać się Bogu,

Miłościwa lekarko chorych,

Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,

Opiekunko misji,

Opiekunko żołnierzy,

Matko wielu dusz,

Można cudotwórczyni,

Bohaterko cnót,

Kielichu błogosławieństwa,

Wzorze dziecięcej ufności w Bogu,

Słodki kwiecie ścielący się pod stopy Jezusa,

Całopalna ofiaro miłości,

Jasny promyku niebios,

Niewinny pierwiosnku Boga,

Wonna różyczko Dzieciątka Jezus,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobra na ziemi,

W: Racz rzucić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym – spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2005.

NOWENNA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS- Dzień VIII

Wprowadzenie

Wszechmogący, wieczny Boże, który przez swojego Syna oświeciłeś światłem Ewangelii nasze dusze i sprowadziłeś na drogę żywota, daj nam, prosimy Cię pokornie przez zasługi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, abyśmy otrzymali potrzebne łaski do życia chrześcijańskiego. Święta Tereso! Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Twoje orędownictwo otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego pełni ufności uciekamy się do ciebie.

Modlitwa na ósmy dzień nowenny

Święta Teresa była wielką czcicielką Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja wolna od win i upadków stanęła absolutnie czysta wobec Boskiego Majestatu. Jaka to radość, gdy pomyślimy, że Maryja jest naszą Matką. Miłuje nas, choć zna nasze słabości, to czego mamy się lękać? Św. Teresa należy do tych świętych, którzy dźwignęli współczesny im świat i rozpalili ogień miłości, który do dzisiaj płonie i rozpala coraz to nowe dusze miłością do Chrystusa i Jego Najświętszej Matki.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Rzekł Pan do swojej Matki: Niewiasto, oto syn Twój; a do ucznia: Oto Matka twoja.

K: Bóg przepasał mnie mocą.

W: I nienaganną uczynił mą duszę.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam czcić Najświętszą Maryję Pannę, prosimy Cię, abyś dzięki Jej wstawiennictwu hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Amen.

Litania do św. Teresy

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,               zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,                         módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Ukochane Dziecię Ojca Niebieskiego,

Oblubienico Chrystusa,

Czysta Gołębico Ducha Świętego,

Wybranko Najświętszej Maryi Panny,

Wybrana córko Teresy Wielkiej,

Chlubo i ozdobo Karmelu,

Anielska siostro nasza,

Wspomożenie duchowieństwa,

Orędowniczko dzieci,

Patronko sierot,

Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej,

Patronko chcących oddać się Bogu,

Miłościwa lekarko chorych,

Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,

Opiekunko misji,

Opiekunko żołnierzy,

Matko wielu dusz,

Można cudotwórczyni,

Bohaterko cnót,

Kielichu błogosławieństwa,

Wzorze dziecięcej ufności w Bogu,

Słodki kwiecie ścielący się pod stopy Jezusa,

Całopalna ofiaro miłości,

Jasny promyku niebios,

Niewinny pierwiosnku Boga,

Wonna różyczko Dzieciątka Jezus,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobra na ziemi,

W: Racz rzucić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym – spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2005.

NOWENNA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS- Dzień VII

Wprowadzenie

Wszechmogący, wieczny Boże, który przez swojego Syna oświeciłeś światłem Ewangelii nasze dusze i sprowadziłeś na drogę żywota, daj nam, prosimy Cię pokornie przez zasługi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, abyśmy otrzymali potrzebne łaski do życia chrześcijańskiego. Święta Tereso! Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Twoje orędownictwo otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego pełni ufności uciekamy się do ciebie.

Modlitwa na siódmy dzień nowenny

Święta Teresa marzyła o tym, aby być wielką misjonarką i męczennicą. Pragnienia te pogłębiały się u niej z wiekiem. Za powodzenie akcji misyjnej Kościoła ofiarowała swoje modlitwy, którym przypisywała wielką siłę, oraz swoje czynności, jak zamiatanie, pranie, sprzątanie i tym podobne, a w czasie ciężkiej choroby swoje cierpienia. Ofiary te okazały się tak owocne, że ukoronowano ją tytułem patronki misji. Można zatem apostołować nie wyjeżdżając do krajów misyjnych. Święta Teresa jest tego przykładem.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Idźcie i głoście Ewangelię królestwa; darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

K: Weselą się serca szukających Boga.

W: I wysławiają Jego święte imię.

MÓDLMY SIĘ: Ześlij nam, Boże, ducha mądrości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Teresę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Amen.

Litania do św. Teresy

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,               zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,                         módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Ukochane Dziecię Ojca Niebieskiego,

Oblubienico Chrystusa,

Czysta Gołębico Ducha Świętego,

Wybranko Najświętszej Maryi Panny,

Wybrana córko Teresy Wielkiej,

Chlubo i ozdobo Karmelu,

Anielska siostro nasza,

Wspomożenie duchowieństwa,

Orędowniczko dzieci,

Patronko sierot,

Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej,

Patronko chcących oddać się Bogu,

Miłościwa lekarko chorych,

Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,

Opiekunko misji,

Opiekunko żołnierzy,

Matko wielu dusz,

Można cudotwórczyni,

Bohaterko cnót,

Kielichu błogosławieństwa,

Wzorze dziecięcej ufności w Bogu,

Słodki kwiecie ścielący się pod stopy Jezusa,

Całopalna ofiaro miłości,

Jasny promyku niebios,

Niewinny pierwiosnku Boga,

Wonna różyczko Dzieciątka Jezus,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobra na ziemi,

W: Racz rzucić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym – spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2005.

NOWENNA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS- Dzień VI

Wprowadzenie

Wszechmogący, wieczny Boże, który przez swojego Syna oświeciłeś światłem Ewangelii nasze dusze i sprowadziłeś na drogę żywota, daj nam, prosimy Cię pokornie przez zasługi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, abyśmy otrzymali potrzebne łaski do życia chrześcijańskiego. Święta Tereso! Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Twoje orędownictwo otrzymali pociechę i pomoc. Dlatego pełni ufności uciekamy się do ciebie.

Modlitwa na szósty dzień nowenny

W 1887 r. Teresa przeczytała dziełko Tomasza a Kempis O naśladowaniu Chrystusa i odniosła wrażenie, że zostało napisane dla niej i postanowiła wziąć sobie do serca odejście od rzeczy przyziemnych. Ta i inne lektury obudziły w niej przebogate życie wewnętrzne. W miarę, jak dorastała i dojrzewała, pryskały skrupuły i zwątpienia. Z dnia na dzień potęgowało się w niej umiłowanie Jezusa. Wiedziała, że Bóg pragnie, by służyła Mu w Karmelu, do którego wstąpiła w 1888 r. w Lisieux. Również nam Pan Bóg daje łaskę powołania, do której przygotowuje nas przez działanie Ducha Świętego. Korzystajmy z tej łaski za przykładem świętej Teresy.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za Mną, stokroć więcej otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.

K: Król zapragnął piękna twej duszy.

W: On jest twoim Bogiem i władcą.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, daj nam ducha rozumu, prawdy i pokoju, abyśmy gorliwie starali się poznać Twoją wolę i za wstawiennictwem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, wprowadzali w czyn poznane zadania. Amen.

Litania do św. Teresy

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,               zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo,                         módl się za nami.

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,

Ukochane Dziecię Ojca Niebieskiego,

Oblubienico Chrystusa,

Czysta Gołębico Ducha Świętego,

Wybranko Najświętszej Maryi Panny,

Wybrana córko Teresy Wielkiej,

Chlubo i ozdobo Karmelu,

Anielska siostro nasza,

Wspomożenie duchowieństwa,

Orędowniczko dzieci,

Patronko sierot,

Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej,

Patronko chcących oddać się Bogu,

Miłościwa lekarko chorych,

Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,

Opiekunko misji,

Opiekunko żołnierzy,

Matko wielu dusz,

Można cudotwórczyni,

Bohaterko cnót,

Kielichu błogosławieństwa,

Wzorze dziecięcej ufności w Bogu,

Słodki kwiecie ścielący się pod stopy Jezusa,

Całopalna ofiaro miłości,

Jasny promyku niebios,

Niewinny pierwiosnku Boga,

Wonna różyczko Dzieciątka Jezus,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Święta Tereso, której niebem jest czynienie dobra na ziemi,

W: Racz rzucić na nas obfity deszcz róż łask Jezusowych.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty otwierasz bramy swojego Królestwa pokornym – spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2005.

Ogłoszenia Duszpasterskie XXVI Niedziela Zwykła 27 września 2015

 • Od jutra do środy, zapraszamy do udziału w Triduum przed uroczystością  św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kazania wygłosi o. Krzysztof Pawłowski podczas Mszy św. wieczornych o godz. 18.00. Ostatniego dnia triduum, w środę, 30 września, po Mszy św. o godz. 18.00 nastąpi Czuwanie modlitewne, na które złożą się: – adoracja Najświętszego Sakramentu, – o godz. 21.00, modlitwa brewiarzowa Godziny czytań i Wigilii. Czuwanie poprowadzi Duszpasterstwo Akademickie.   
 • W czwartek, 1 października, w święto Patronki Misji, uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie NO Prowincjał Jan Malicki, a kazanie wygłosi ojciec Franciszkanin ze Wzgórza Przemysła. Tego dnia na zakończenie wszystkich Mszy św. odbędzie się obrzęd święcenia płatków i kwiatów róż.  Po Mszy św. wieczornej, o godz. 19.15 Piwnica Duchowa zaprasza na zaprasza na „Koncert Poezji św. Teresy z Lisieux” w wykonaniu zespołu „Arete”.         W tym tygodniu przypadają pierwszy: czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 • piątek, od godz. 16.00 do 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • sobotę, po Mszy św. o godz. 11.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
 • W miesiącu październiku Nabożeństwo Różańcowe w naszym Sanktuarium będzie odprawiane w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele przed Mszą św. o godz. 18.30. Do udziału w nim zapraszamy was wszystkich. Zachęcamy również wszystkie Rodziny do wspólnej modlitwy w domu. 1 października, z racji przypadającego święta, Różaniec – w intencji misjonarzy –  wyjątkowo o godz. 17.30.Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy naszym Wyższym Seminarium zaprasza osoby pragnące pogłębić swoją formację duchową i teologiczną na 3-letnie studium teologii życia duchowego. Szczegółowe informacje są umieszczone w gablocie, na ulotkach dostępnych w kruchcie kościoła lub na furcie.Jeszcze raz witamy pośród nas o. Romana Nowaka ocd posługującego w Usolu Syberyjskim i prosimy Was o pomoc duchową i materialną w naszej posłudze w dalekiej Rosji. Zbiórka na Caritas będzie w następną niedzielę.