Dziewięciośrodowa nowenna VI dzień

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

DZIEŃ VI

Jan Paweł II: Zapis ewangeliczny utrwalił rodzaj tej pracy, przez którą Józef starał się zapewnić utrzy­manie Rodzinie: cieśla. […] Praca ludzka (w szcze­gólności praca fizyczna) znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Boże­go została ona przyjęta do tajemnicy Wcielenia. […] Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia. […] Ze względu na wielkie znaczenie pracy w życiu człowieka, wszyscy ludzie powinni rozumieć i w pełni przeżywać jej sens, aby przez nią przybliżać się do Boga – Stwórcy i Odku­piciela, uczestniczyć w Jego zbawczych zamierze­niach w stosunku do człowieka i świata, i pogłębiać w swym życiu przyjaźń z Chrystusem. […] Św. Józef jest wzorem dla pokornych, których chrześcijaństwo wynosi do wielkich przeznaczeń; dowodzi on, że aby być dobrym i autentycznym naśladowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać „wielkich rzeczy”, ale wystar­czy posiąść cnoty zwyczajne, ludzkie, proste – byle prawdziwe i autentyczne (Redemptoris Custos 22-24).

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, kochałeś swój zawód i byłeś dumny z przynależności do społeczności cieśli. Czyż to nie spośród rzemieślników Bóg wybrał sobie najlepszych rabinów? Jednak sytuacja finan­sowa wiejskiego rzemieślnika nie była wcale łatwa. Musiałeś więc ciężko pracować, aby dostarczyć swojej rodzinie tego, czego potrzebowała do god­nego życia. Z jak wielkim poświęceniem  zdobywałeś poży­wienie dla Syna Bożego – prawdziwego Chleba z Nieba, którym Ojciec chciał nasycić swoje dzieci, odpowiadając na nasze pragnienie Słowa Życia. Troszczyłeś się również o Maryję, Niepo­kalaną Matkę Jezusa! Bardzo wcześnie zacząłeś brać ze sobą Boże Dziecię, by uczyć Je Twojego zawodu. Przekaza­łeś Mu umiłowanie do dobrze wykonanej pracy, a Twoje słowa padły na żyzną ziemię.

O dobry święty Józefie, chroń młodzież na­szych czasów przed ubóstwieniem techniki.    Na­ucz młodych ludzi kochać pracę rąk i szanować robotników; niech pamiętają, że Syn Boży przez prawie trzydzieści lat wykonywał skromny zawód rzemieślnika – cieśli.

Pomnij także na Twój niepokój w chwilach, gdy brakowało środków do życia oraz w okresach braku pracy, i przyjdź z pomocą tym wszystkim ojcom przeżywającym upokorzenie, którzy nie są w stanie zaspokoić potrzeb powierzonych im bliskich.

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

*” Nowenna do św. Józefa z Janem Pawłem II” Wydawnictwo Flos Carmeli

 

Ogłoszenia Duszpasterskie VII Niedziela Zwykła 19 luty

 • W najbliższy wtorek, 21.02, godz. 19.00, Msza św. za nieuleczalnie chorych i o pokój serca w ramach WSPÓLNOTY NIEWIDZIALNEGO KLASZTORU JANA PAWŁA II, po niej spotkanie formacyjne.
 • W środę, 22.02, godz. 18.00, zapraszamy na szósty dzień WIELKIEJ NOWENNY przed uroczystością św. Józefa. W ramach homilii zostanie podjęty temat: „Św. Józef – Patron dobrej śmierci”. Po Mszy św. modlitwy nowenny.
 • W niedzielę, 26.02, godz. 17.00 PIWNICA DUCHOWA  z cyklu Wielcy Mistycy zaprasza na prezentację z cyklu Listy Świętych Małżeństw: Korespondencja Zelii i Ludwika Martin. Wybór tekstów i wprowadzenie: o. Aleksander Szczukiecki ocd. Reżyseria: Aleksander Machalica.
 • Jeszcze dziś zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej na Mszę świętą o godz. 17.00 w sanktuarium, po niej przyjęcie do szkaplerza.
 • Pragniemy podziękować za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na fundusz remontowy, które wyniosły 5100 zł. Niech opieka św. Józefa towarzyszy Wam w codziennym życiu.
 • Komunikat Komendy Policji w PoznaniuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dziewięciośrodowa nowenna V dzień

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

DZIEŃ V

Jan Paweł II: „Ojcowska” miłość Józefa z pewnością wpływała na „synowską” miłość Jezusa i wzajemnie – „synowska” miłość Jezusa wpływała na pewno na „oj­cowską” miłość Józefa: jakże zatem zmierzyć głębię tej jedynej w swoim rodzaju więzi? Dusze szczegól­nie wrażliwe na działanie Boskiej miłości słusznie widzą w Józefie świetlany przykład życia wewnętrz­nego. W Józefie urzeczywistnia się także idealne przezwyciężenie pozornego napięcia między życiem czynnym i kontemplacyjnym, możliwe dla tego, kto posiadł doskonałą miłość. Idąc za znanym rozróż­nieniem między miłością prawdy (caritas veritatis) a koniecznością miłości (necessitas caritatis), możemy powiedzieć, że Józef przeżył zarówno miłość prawdy, czyli czystą, kontemplacyjną miłość Boskiej Prawdy, która promieniowała z człowieczeństwa Chrystusa, jak i konieczność miłości, czyli równie czystą miłość służby, jakiej wymagała opieka nad tym człowieczeń­stwem i jego rozwój (Redemptoris Custos 27).

Modlitwa do św. Józefa

ŚwiętyJózefie, Duch Radości i Pokoju ogarniał w pełni Twoje skromne domostwo, a pod Twoim dachem nie było miejsca dla smutku. Mimo to nie zostały Ci oszczędzone trudności, lecz znajdowałeś pocieszenie w Jezusie i Maryi, a siłę czer­pałeś z posłuszeństwa Bożym zamysłom. Duch Pocieszyciel został Ci dany wcześniej niż apostołom, abyś mógł pocieszać tych, którzy zostali Ci powierzeni. W ten sposób Twoja Mał­żonka znajdowała przy Tobie ukojenie, którego tak potrzebowała w trudnych chwilach życia ukrytego. Również sam Jezus, w dzieciństwie i w latach młodzieńczych, szukał pocieszenia w ra­mionach Twojego ojcostwa. O dobry święty Józefie, przez Ciebie wyraźnie objawia się pełne czułości oblicze naszego Ojca Niebieskiego. My również, pełni zaufania, garniemy się do Ciebie jak Maryja i Jezus, szukając przy Tobie pocieszenia, którego tak potrzebujemy, aby z po­kojem serca i odwagą znosić doświadczenia na­szego codziennego życia.

Święty Józefie, pomóż nam zachować w głębi serc tę radość, która nigdy Cię nie opuszczała. Naucz nas pozostawać, jak Ty, otwartymi i go­towymi nieść pomoc wszystkim naszym braciom, szukającym

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

*” Nowenna do św. Józefa z Janem Pawłem II” Wydawnictwo Flos Carmeli

 

Ogłoszenia Duszpasterskie VI Niedziela Zwykła 12 luty

 • W najbliższy wtorek, o godz. 18.00, Msza św. Wspólnoty św. Moniki w intencji dzieci i rodziców.
 • Po niej, o godz. 19.00 – „Galeria spotkań” zaprasza na wykład – Michael Abdalla: „Islam a wolność religijna. Chrześcijanie Bliskiego Wschodu: prześladowania, eksterminacja, trwanie”.
 • środę, o godz. 18.00, zapraszamy na piąty dzień WIELKIEJ NOWENNY przed uroczystością św. Józefa, który będzie miał trochę inny przebieg. Razem z Abp Stanisławem Gądeckim, który będzie przewodniczył Mszy św., i Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie – chcemy również upamiętnić męczeńską śmierć dwudziestu jeden obywateli egipskich, chrześcijan z Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego, w bestialski sposób pozbawionych życia przez dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego. Bezpośrednio po Mszy św. da świadectwo o aktualnej sytuacji koptów w Egipcie Bp Anby Damian. Następnie zapraszamy na spotkanie z członkami wspólnoty koptyjskiej w Sali Edyty Stein.
 • sobotę, Mszą św. o godz. 7.15 rozpoczyna się Męskie spotkanie. Po Mszy konferencja w sanktuarium oraz wspólna modlitwa.
 • Również w sobotę po Mszy św. o godz. 11.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 13.00 – prowadzona przez jedną ze wspólnot działających przy naszym Sanktuarium w intencji powołań do naszego Zakonu.
 • W przyszłą niedzielę wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej zapraszamy na Mszę świętą o godz. 17.00 w sanktuarium, potem Nabożeństwo szkaplerzne, przyjęcie do szkaplerza i spotkanie formacyjne w Przystani św. Józefa.
 • Według zapowiedzi dzisiejsza taca jest przeznaczona na fundusz remontowo-budowlany naszego zespołu klasztornego, również na ten cel po każdej Mszy św. są dziś rozprowadzane różańce wykonane przez o. Józefa. Za wszelkie ofiary bardzo dziękujemy i chcemy też przypomnieć, że w intencji ofiarodawców jest sprawowana w każdą drugą niedzielę Msza św. o godz. 16.50 w ramach Godzin skupienia, które odbędą się również i w dniu dzisiejszym. Zachęcamy również do dokonywania na nasz klasztor ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM O KWOTĘ PRZEKAZANYCH  DAROWIZN NA CELE KULTU RELIGIJNEGO.
 • KOMUNIKAT Kurii: Zaproszenie do Katedry z okazji święta Katedry świętego Piotra. Święto Katedry świętego Piotra przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Cały Kościół modli się wtedy, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”.
 • Z okazji tego święta, w środę 22 lutego 2017 roku o godz. 18.00 odbędą się w Katedrze Poznańskiej uroczyste Nieszpory pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego.
 • Komunikat Komendy Policji w PoznaniuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dziewięciośrodowa nowenna IV dzień

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

DZIEŃ IV

Jan Paweł II: Wiara Maryi spotyka się z wiarą Józe­fa. Jeśli po zwiastowaniu Elżbieta powiedziała  o Niej „błogosławiona, która uwierzyła” — to w pewien sposób można by błogosławieństwo to odnieść rów­nież do Józefa, ponieważ odpowiedział on twierdzą­co na słowo Boga, przekazane mu w rozstrzygającym momencie. Józef wprawdzie nie odpowiedział na sło­wa zwiastowania słowami, tak jak Maryja, natomiast „uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”. To, co uczynił, było najczyst­szym „posłuszeństwem wiary”. Można powiedzieć, iż to, co uczynił Józef, zjednoczyło go w sposób szcze­gólny z wiarą Maryi: przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą to, co Ona naprzód przyjęła przy zwia­stowaniu (Redemptoris Custos 4).

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, to nie mimo dzieła Bożego w Twojej Oblubienicy zostałeś jednak wezwany, żeby Ją wziąć do siebie, przeciwnie, to właśnie dlatego, że to, co się w Niej poczęło, było z Ducha Świętego, Bóg Ci Ją powierzył. Mojżesz zawrócił z drogi na pustyni, by lepiej przyjrzeć się krze­wowi, który płonął, nie spalając się, lecz Pan nie pozwolił mu podejść, ponieważ ziemia, na któ­rej stał ów krzew, była święta. Ty jednak, święty Józefie, kontemplowałeś codziennie pełną łaski Maryję – prawdziwy Krzew Gorejący, który Bóg zechciał posadzić na Twojej dziewiczej ziemi. Pan dał się poznać Mojżeszowi jako Bóg Oj­ców i objawił mu swoje Święte Imię jako porę­czenie Jego dobrotliwej obecności pośród ludu wybranego. Jednak dopiero Tobie, święty Józe­fie, przypadło w udziale nadać imię Słowu, które stało się Ciałem, i przyczynić się do tego, by świat poznał jedyne dane ludzkości Imię, przez które możemy być zbawieni.

Mojżesz miał wyprowadzić naród izraelski z kraju niewoli. Jednak to za Twym pośrednic­twem, święty Józefie, wypełnia się proroctwo Ozeasza: „Z Egiptu wezwę mojego Syna”. Przy­prowadzając Boże Dziecię do Ziemi Obiecanej, zapowiedziałeś Zmartwychwstanie, w którym Bóg objawia w pełni to Ojcostwo, które Ty tak doskonale wyobrażałeś.

Święty Józefie, nie ustaniemy w głoszeniu Twojej wielkości! Pismo Święte mówi o Mojże­szu, że był najbardziej pokornym z ludzi, ale widzimy jasno, że swoją postawą zapowiadał on równocześnie Twoją pokorę i skromność.

Wielki święty Józefie, spraw, byśmy tak jak Ty byli gotowi przyjąć w swoim życiu Jezusa i Mary­ję. Naucz nas kontemplować i sycić się Ich obec­nością. Gdy oddalimy się od Nich i od Ewange­lii, przywiedź nas z powrotem na swoje miejsce. Naucz nas, jak przyzywać z szacunkiem i miłości słodkie Imię Zbawiciela, aby gościło Ono zawsze na naszych ustach i w naszych sercach, tak jak było obecne na ustach Maryi i Twoich.

 

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

*” Nowenna do św. Józefa z Janem Pawłem II” Wydawnictwo Flos Carmeli

 

Ogłoszenia Duszpasterskie V Niedziela Zwykła 5 luty

 • W najbliższy wtorek o godz. 18.00 – Msza św. przez wstawiennictwo św. Edyty Stein w intencji przyjęcia przez Żydów Jezusa Chrystusa.
 • O godz. 19.00 – W ramach cyklu „Dialogi poetyckie” zapraszamy na spotkanie autorskie z o. Janem Kantym Stasińskim ocd.
 •  W środę, o godz. 18.00, zapraszamy na czwarty dzień WIELKIEJ NOWENNY przed uroczystością św. Józefa.
 • W piątek przypada 77 rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków. W ciągu jednej nocy zabrano z rodzinnych domów około 220 tysięcy Rodaków.
 • W sobotę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i zapraszamy na Mszę św. z udzieleniem Sakramentu chorych o 11.30. Po niej odbędzie się lektura przez przedstawicieli poszczególnych duszpasterstw fragmentów biografii dzieci z Fatimy – Łucji, Hiacynty i Franciszka.
 • W przyszłą niedzielę zapraszamy o godz. 15.30 na Godziny skupienia, na które składa się konferencja na temat: „Ewangelia cierpienia w życiu i w pismach św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej”, adoracja i Msza św. z Nieszporami w intencji osób wspierających działalność Klasztoru.
 • O godz. 18.00 – JASEŁKA 365…czyli o tym, jak młodzi Duchem ruszają z kanapy w 2017 rok. Spektakl przygotowany przez Studio Teatralne ANIKAME w oparciu o interpretację symboli ze stajenki betlejemskiej. Dramaturgia zbudowana ze słowa, muzyki i tańca. Inspirowana myślą Św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Św. Teresy de Los Andes.
 • Zaś Duszpasterstwo Akademickie Karmel serdecznie zaprasza na nabożeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus po Mszy Św. akademickiej o godzinie 19.00.
 • Również w przyszłą niedzielę będziemy rozprowadzać różańce o. Józefa jako cegiełki na Fundusz remontowo-konserwacyjny naszego zespołu klasztornego.

Ogłoszenie „Flos Carmeli”: w kruchcie kościoła prowadzona jest sprzedaż książek. Polecamy biografię Franciszka z Fatimy autorstwa jezuity Fernarda Leite.

Ogłoszenia kurialne: Z okazji XXV Światowego Dnia Chorego serdecznie zapraszamy, wszystkich chorych, cierpiących i posługujących im, na uroczystą Mszę św. z błogosławieństwem na wzór Lourdes, którą odprawi Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak, w niedzielę 12 lutego o godz. 13.30 w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. Po Mszy św. odbędzie się koncert w domu katolickim.

W sobotę 11 lutego w godzinach od 10.00 do 13.00 w Publicznym Gimnazjum Katolickim im. Stanisława Kostki, przy ul. Głogowskiej 92 w Poznaniu, odbędzie się tzw. „biała sobota”. Lekarze różnych specjalizacji będą bezpłatnie udzielać porad. Będzie też można wykonać podstawowe badania laboratoryjne.

Dziewięciośrodowa nowenna III dzień

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

DZIEŃ III

Jan Paweł II: Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bez­pośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współ-uczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie „sługą zbawienia”. Jego ojcostwo wyraziło się w sposób konkretny w tym, że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy Wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludz­kie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastające­mu w jego domu” (Redemptoris Custos 8).

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, zachwyca nas wielkość Twojej misji, gdy uświadamiamy sobie, jak ważna w psy­chicznym rozwoju i duchowym wzroście dziecka jest obecność jego rodziców.

To prawda, nie działałeś sam, była przy Two­im boku Maryja, Niepokalana, lecz Wasze misje wzajemnie się dopełniały i jeśli przykład Matki Bożej dawał Ci natchnienie, to jednak Tobie sa­memu przypadło w udziale podjąć rolę ojca wo­bec nowo narodzonego Dziecięcia.

Zdumiewające! To w odpowiedzi na Twoje wezwanie budzi się ludzka świadomość Słowa Bożego. To Ty zapraszasz Jezusa, by odważył się ujawnić swoją tożsamość, wolność i odpowie­dzialność. To poprzez Twoje słowo wzbudzasz Jego słowo i On Ci odpowiada jak syn ojcu. To słuchając Ciebie, kształtuje On swoją myśl, to w Twojej szkole formuje On swoją wolę. To żyjąc z Tobą, uczy się właściwego kierowania uczucia­mi, a dialog z Tobą ukierunkowuje Jego wyobraź­nię. To z Twojego spojrzenia i z Twoich słów czer­pie On zaufanie, które pomaga Mu dojrzewać w człowieczeństwie.

Maryjo i Józefie, wiecie dobrze, jak bardzo jesteśmy zranieni w tych podstawowych ludzkich relacjach. Przyjdźcie, by uleczyć w nas związane z macierzyństwem i ojcostwem zranienia, które przeszkadzają nam w osiągnięciu prawdziwej wolności i pełnej dojrzałości.

Święty Józefie, niech Twoje pełne dobroci spojrzenie i przepełnione łagodną stanowczością słowa przywrócą nam nadzieję i uwolnią nas, by­śmy mogli wypełnić misję, jaką Pan nam powie­rzył. Niech poprzez Twoje czułe ojcostwo nasz Ojciec Niebieski stworzy nas na nowo jako swo­ich umiłowanych synów, na obraz i podobień­stwo swojego Jedynego Syna.

 

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

*” Nowenna do św. Józefa z Janem Pawłem II” Wydawnictwo Flos Carmeli

 

Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela Zwykła 29 stycznia

 • W środę o godz. 18.00 zapraszamy na  trzeci dzień Wielkiej Dziewięcio-środowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium św. Józefa. Mszy św. z kazaniem przewodniczy o. Szczepan Maciaszek i podejmie temat: Piękno ojcostwa.
 • W czwartek, obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie z tradycją tego dnia można przynieść ze sobą do sanktuarium świece gromniczne do pobłogosławienia. Porządek Mszy św. jak w dzień powszedni.
 • W tym dniu w sposób szczególny otaczamy modlitwą osoby konsekrowane, a składka zbierana na Mszach św. jest przeznaczona na żeńskie klasztory kontemplacyjne.
 • Również w ten dzień przypada pierwszy czwartek miesiąca i zachęcamy Was do wspólnej modlitwy w intencji powołań do naszego Zakonu oraz za osoby pełniące już różne posługi w Kościele. W tej intencji o godz. 18.00, zostanie odprawiona Msza św. wspólnotowa.
 • Po niej Duszpasterstwo Karmelove zaprasza na nabożeństwo Drogi Betlejemskiej ku czci Dzieciątka Jezus. Jest to specjalne nabożeństwo będące rozważaniem 12 tajemnic – zdarzeń z życia Dzieciątka Jezus.
 • W pierwszy piątek miesiąca, oprócz stałego dyżuru w konfesjonale, możliwość spowiedzi szczególnie podczas Mszy św. o godz. 11.30 i 18.00. Po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • W tym dniu przypada także wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika. Na zakończenie Mszy św. o godz. 7.15, 11.30, 15.30 będzie można otrzymać specjalne błogosławieństwo prosząc o wstawiennictwo Świętego w chorobach gardła.
 • W sobotę, po Mszy św. o godz. 11.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
 • W niedzielę o godz. 20.00 zapraszamy na medytację nad Psalmem 92 przez słowo, muzykę i śpiew.

   

Dziewięciośrodowa nowenna II dzień

 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin. Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków. Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu. Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen

DZIEŃ II

Jan Paweł II: Gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, Pius IX, „chcąc zawierzyć go szczególnej opiece świę­tego Patriarchy, ogłosił Józefa «Patronem Kościoła katolickiego»”. Wiedział, że akt ten nie był czymś przejściowym, ponieważ ze względu na wyjątkową godność, „jakiej Bóg udzielił najwierniejszemu słu­dze swemu, Kościół święty zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej Pannie najgorętszym św. Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego w naj­większych potrzebach i niebezpieczeństwach”. Jakie są przyczyny tak wielkiej ufności? […] „Szczególna przyczyna tego, że św. Józef jest opiekunem Kościoła i że Kościół tak wiele się spodziewa po jego opiece i troskliwości, tkwi w tym, że był małżonkiem Maryi i domniemanym ojcem Jezusa Chrystusa. […] Józef był prawnym i naturalnym stróżem, opiekunem i obroń­cą Rodziny świętej… Dlatego jest rzeczą słuszną i na­leży się św. Józefowi przed wszystkimi innymi, aby teraz swą niebieską potęgą strzegł i bronił Kościoła Chrystusowego tak, jak ongiś najsumienniej strzegł Rodziny z Nazaretu, gdzie było tego potrzeba” (Re- demptoris Custos 28).

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, ochraniaj nas! To zawołanie, od tylu już pokoleń spontanicznie wydobywają­ce się z serc Twoich dzieci, dobitnie wyraża sens Twej misji wobec Jezusa, Maryi i każdego z nas. Anioł daje Ci znak i prosi, byś wziął do siebie, pod Twoją męską i czułą opiekę Tę, która nosi w swoim łonie Zbawiciela świata.

Ochraniasz Maryję przed wstydem zniesła­wienia i niedyskretną ciekawością, chronisz  Dzie­ciątko przed niosącą śmierć zawiścią Heroda, bronisz swojego ogniska rodzinnego przed gnie­wem Archelaosa. Twa opieka nie ogranicza się jednak do tych szczególnych momentów wypeł­nianej przez Ciebie misji, ale codziennie, w każ­dej chwili, czuwasz nad Matką i Dzieciątkiem. Ileż to razy Jezus chronił się w Twoich ramio­nach, jakże często Maryja znajdowała wsparci przy Twym boku! Już sama Twoja obecność daje poczucie bezpieczeństwa, Twój wzrok napełnia pokojem, Twój uśmiech umacnia i dodaje odwa­gi. Razem z Tobą, trzymając się Twojej ręki, Je­zus odkrywa świat. Kogóż miałby się lękać, skoro Jego tato jest z Nim?

Maryja może oddać się modlitwie, gdyż wie, że jej wierny Opiekun czuwa. Pod Twoją      dys­kretną i pewną opieką życie może toczyć się swoim rytmem, proste i czyste. I tak od wieków nie przestajesz chronić Kościoła na jego drodze do wiecznej Ojczyzny, gdyż jest on Bożą Rodziną, którą powierza Ci Bóg Ojciec. Dlatego też i my uciekamy się do Ciebie z ufnością, pewni, że w Twojej miłości nas przygarniesz.

Święty Józefie, strzeż nas w każdym dniu na­szego życia, chroń od zasadzek Nieprzyjaciela. A kiedy nadejdzie godzina kresu podróży, niech w Twoich opiekuńczych ramionach dokona się nasze wielkie przejście do domu Ojca.

 

Litania do Świętego Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

– Ustanowił Go panem domu swego
– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

*” Nowenna do św. Józefa z Janem Pawłem II” Wydawnictwo Flos Carmeli

 

Ogłoszenia Duszpasterskie na III Niedziela Zwykła 22 stycznia 2017

 • We wtorek podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencjach Ojczyzny.
 • W środę, zapraszamy na  drugi dzień Wielkiej Dziewięcio-środowej Nowenny przygotowującej do Uroczystości Patronalnej naszego Sanktuarium.
 • W najbliższą sobotę o godz. 11.30 – zapraszamy na Mszę św. w intencji chrześcijan cierpiących prześladowanie za wiarę w Afganistanie. Homilię wygłosi ks. Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowrzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 • W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 zapraszamy na koncert kolęd – Zespołu Muzyki Dawnej Anonymous.
 • Dzisiaj odbędzie się prezentacja z cyklu „Wielcy Mistycy” poświęcona „Tajemnicy Macierzyństwa”.
 • Przypominamy, że przy wyjściu z kościoła zbierane są dziś do puszek „Caritas” ofiary dla ubogich.
 •  W związku z rozwojem kultu św. Józefa w naszym sanktuarium prosimy o informowanie nasotrzymywanych za wstawiennictwem św. Józefa łaskach. Świadectwa działania tego Patrona w Waszym życiu można składać w zakrystii.OGŁOSZENIE FLOS CARMELI: z okazji trwającej Nowenny przed uroczystością św. Józefa polecamy liczne publikacje związane z patronem Sanktuarium oraz biografię s. Łucji, wizjonerki z Fatima